Поддръжка

ПОМОЩ


                                                       

         Mikogo   |      Ammyy admin       |    TeamVIewer

 

УСЛОВИЯ


Поддръжката на нашите системи включва: нови версии, поддръжка по телефон, по интернет или на място.

За целта клиентите трябва да имат договор за обслужване, в който избират нивото на обслужване.

За WorkFlow и HRManager договорът се сключва за определения брой лицензи, купени от клиента и съответно цената се определя от броя лицензи.

Поддръжка се плаща за всички купени лицензи, независимо от техния вид. Вижте таблицата по-долу за конкретните цени.

За Building.Cloud поддръжката е включена в цената и се извършва само отдалечено и по телефон.

За WorkStream и Building цената да поддръжката се определя в договора за покупка.

                                           

     СВАЛИ ОБЩИ УСЛОВИЯ          СВАЛИ ДОГОВОР

 

ЦЕНИ 

Цени за едно работно място
    I ниво II ниво III ниво
Поддръжка
Нова
версия
Нови версии Да Да Да
Нови версии при промяна на закона Да Да Да
Нова версия заради програмна грешка Да Да Да
Ръководство за работа - електронен вариант Да Да Да
Пререгистрация при нов компютър и преинсталация Да Да Да
Инсталационна поддръжка по телефона свързана с новите версии Да Да Да
Поддръжка
без
посещение
Поддръжка по телефона на бази данни, отчети, производство   Да Да
/по описание ниво 2/
Поддръжка
с
посещение
Посещение на място и консултации по телефона     Да
/описание нив

    

 

Цени за отделни видове версии Версия
Счетоводство
Версия
Търговия/Производство
WorkFlow до 3 000 документа

            годишно
€ 189  
WorkFlow до 6 000 документа

            годишно
€ 249 € 309
WorkFlow do 10 000 документа

            годишно
€ 299 € 369
WorkFlow do 20 000 документа

            годишно
€ 349 € 429
WorkFlow неограничен брой документа

            годишно
€ 399 € 499
WorkFlow - версия Склад 80% от цената за съответния брой документи 80% от цената за съответния брой докум
        
    
HRM Цени при пълни възможности
Лиценз до 100

            човека
€ 80 + 4,00 € за всеки човек или 480 € за 100

            човека
Лиценз до 200

            човека
€ 480 + 3,50 € за всеки човек или 830 € за 200

            човека
Лиценз над 200

            човека
€ 830 + 3,00 € на човека

 

Building Cloud Цени при пълни възможности
Лиценз за едно работно място € 1 200

 

* Всички цени са без ДДС.