BuildingCloud

BuildingCloud е новият модерен инструмент за изчисляване, планиране и отчитане на строителни обекти. Building.Cloud е „облачната“ версия на BusinesSoft Building или Software as a Service (софутер като услуга). За да го ползвате не е необходимо да закупувате програмният продук и да имате локален сървър. С Building.Cloud всички данни за на едно място - норми, проекти и други. Потребителите имат възможности за редактиране и обработка на данните в потребителския интерфейс. Програмата притежава съвременен и в същото време улеснен интерфейс. Чрез нея имате възможност да генерирате цялата необходима документация в процеса на строителство. Многобройните функции дават на потребителя свобода на действие и спестяват ценно време.

 
 • работа на много потребители в един проект;
 • работа на един потребител едновременно в няколко проекта;
 • настройка на права за всеки потребител;
 • достъп от всякъде и по всяко време;
 • безплатна база данни с номенклатури по УНС, ТНС и РСМ
 • отваряне на много прозорци по време на работа и лесно добавяне на данни един в друг;
 • лесно и бързо създаване на КСС;
 • лесно и бързо включване на ресурси в анализи;

 

 

 

 • автоматичен еспорт на всички създадени документи в BuildingCloud;
 • автоматичен импорт на върната КСС от подизпълнител;
 • генериране на договори;
 • автоматично генериране на заявки;

 

 

 

 

 • създаване на график Ghantt Chart, показващ връзките между задачите, подредени в хоризонтална скала на времето;
 • сравняване на проекти по СМР;
 • сравняване на проекти по ресурси, график за изпълнение и други;
 • създаване на потребителски справки извън стандартните в системата, по задание на клиента

 

 

 

 

 

 • при SaaS услуга се заплаща единствено абомент за периода на ползване;
 • при локалната инсталация, софтуерът се закупува

 

 

 

 

В основната база на BuildingCloud се съдържат всички книжки по УСН и всички норми за труд по ТНС, които могат да се използват при създаване на анализи. Има допълнителни бази данни със сметни норми за полагане не полиетиленови и полипропиленови тръби, реставрационно – консервационни работи по паметници на културата, сухо строителство, хидроизолации по нови технологии, пристанищно строителство и други. 

Изтегли демо версия

За да изтеглите демо версия на продукт "BuildingCloud", попълните формата.