ERP

WorkStream.Construction е интегрирана ERP система от висок клас за управление на строителни предприятия. Подходяща е всякакъв вид строителство – инфраструктура, гражданско, промишлено. Резултат е от 20 годишен опит и използването на новите технологии и променя начина, по който една софтуерна система подпомага управлението на Вашето предприятие.
За вас това означава:

  • Дългосрочна приложимост: възможност да настроим системата според промените във вашия бизнес, за да може тя да расте и да се променя заедно с вас.
  • Контрол върху процесите и анализ: във всеки един момент имате информация за състоянието на вашите проекти: като време и разходи спрямо плана.
  • Намалена администрация: работи се със задачи с ясни отговорници, а не само с функции

WorkStream.Construction обхваща и интегрира всички процеси, има възможност за генериране на справките необходими за оперативното управление и има архитектура, която ще обслужва фирмата в дългосрочен план. И не на последно място е достатъчно сигурна. Можете да очаквате, че системата ще отговаря изцяло на спецификата на Вашия бизнес, без компромиси, тъй като е проектирана за такъв тип бизнес и говори на Вашия език.

Изтегли демо версия

За да изтеглите демо версия на продукт "ERP", попълните формата.