WorkStream.Production

ЗАПОЗНАВАНЕ


WorkStream.Production е интегрирана ERP система от висок клас за управление на производствени предприятия с процесно производство. То може да бъде серийно или уникално – всяка поръчка е различна.

Резултат е от 20 годишен опит и използването на новите технологии и променя начина, по който една софтуерна система подпомага управлението на вашето предприятие, чрез използването на процесен подход.

За вас това означава
- Дългосрочна приложимост: възможност да настроим системата според промените във вашия бизнес, за да може тя да расте и да се променя заедно с вас.
- Контрол върху процесите и анализ: във всеки един момент знаете каква част от процеса е завършена и за колко време
- Намалена администрация: работи се със задачи с ясни отговорници, а не само с функции

WorkStream не е универсална ERP система, а е предназначена само за процесни производства. Така можете да очаквате, че системата ще отговаря изцяло на спецификата на вашия бизнес, без компромиси.

Ако използвате WorkStream, то ви трябва единствено CAD система и евентуално CRM. Всички останали функции са предмет на нашата система и са направени по начин, който да отговаря на спецификата на производството. Уникалната ни функция, за работа с баркод, улеснява работата максимално и позволява проследяването на прогреса на производството до най-малки детайли.

ПОЛЗИ


Икономически ефект

Икономическия ефект, който можете да очаквате e подобрено управление на компанията поради:
- повишена конкурентоспособност поради възможността за анализ на ефективността на процесите и тяхната динамична настройка спрямо текущите условия
- по-висока скорост, ефективност и точност на въвеждане на информацията
- по-добра и навременна управленска информация
- по-добро управление на запасите
- по-добър контрол върху разходите 
- контрол върху ефективността на процесите

Контрол

При управлението на една фирма, контролът върху работата на служителите често се оказва доста трудно. За всеки мениджър е полезно да знае коя работа от кой служител е свършена и би искал да може да определи кой има право да извършва определени действия.
С помощта на процесно ориентирана система, не хората контролират системата, а обраното. Системата контролира изпълнението на задачите и генерира задачи за следващите стъпки с контрол за времето, за което са извършени. Това намалява нуждата от чисто административен контрол и увеличава ефективността на извършената работа.

АКЦЕНТИ

 
Интегрирана система

 

WorkStream събира всички оперативни данни от предприятието и ги превръща в структурирана информация, която да служи за вземане на информирани решения. Вашето производство вече не е черна дупка, в която не можете да видите нищо.
Основните информационни потоци са:
- Производствен план
- Текущо производство
- Трудови ресурси и машини
- Счетоводни данни
- Материалните запаси
Като резултат получаваме структурирана ИНФОРМАЦИЯ като: прогрес на поръчки, натоварване, себестойност, складови наличности, финансови показатели, производителност на работниците.