WorkStream.Construction

ЗАПОЗНАВАНЕ


WorkStream.Construction е интегрирана ERP система от висок клас за управление на строителни предприятия. Подходяща е всякакъв вид строителство – инфраструктура, гражданско, промишлено.

Резултат е от 20 годишен опит и използването на новите технологии и променя начина, по който една софтуерна система подпомага управлението на вашето предприятие.

За вас това означава
- Дългосрочна приложимост: възможност да настроим системата според промените във вашия бизнес, за да може тя да расте и да се променя заедно с вас.
- Контрол върху процесите и анализ: във всеки един момент имате информация за състоянието на вашите проекти: като време и разходи спрямо плана.
- Намалена администрация: работи се със задачи с ясни отговорници, а не само с функции

WorkStream.Construction обхваща и интегрира всички процеси, има възможност за генериране на справките необходими за оперативното управление и има архитектура, която ще обслужва фирмата в дългосрочен план. И не на последно място е достатъчно сигурна. 
Можете да очаквате, че системата ще отговаря изцяло на спецификата на вашия бизнес, без компромиси, тъй като е проектирана за такъв тип бизнес и говори на вашия език.

ПОЛЗИ


Икономически ефект
Икономическия ефект, който можете да очаквате e подобрено управление на компанията поради:
- повишена конкурентоспособност поради възможността за контрол в реално време на времето и разходите 
- по-висока скорост, ефективност и точност на въвеждане на информацията
- по-добра и навременна управленска информация
- по-добро управление на запасите
- по-добър контрол върху разходите 
- възможност за отдалечена работа от обектите
Контрол
При управлението на една фирма, контролът върху работата на служителите често се оказва доста трудно. За всеки мениджър е полезно да знае коя работа от кой служител е свършена и би искал да може да определи кой има право да извършва определени действия.
С помощта на процесно ориентирана система, не хората контролират системата, а обраното. Системата контролира изпълнението на задачите и генерира задачи за следващите стъпки с контрол за времето, за което са извършени. Това намалява нуждата от чисто административен контрол и увеличава ефективността на извършената работа.

АКЦЕНТИ

 
Интегрирана система
WorkStream събира всички оперативни данни от предприятието и ги превръща в структурирана информация, която да служи за вземане на информирани решения. Вече имате информация в реално време за вашите проекти.
Основните информационни потоци са:
- ПСД и КС
- План за изпълнение
- Текущо изпълнение
- Трудови ресурси и машини
- Счетоводни данни
- Материалните запаси
Като резултат получаваме структурирана ИНФОРМАЦИЯ като: Сравнителни КС – количествено и стойностно, натоварване на трудовите ресурси и механизацията, реални разходи, складови наличности, финансови показатели, изпълнение спрямо плана.