Building

ЗАПОЗНАВАНЕ


BusinesSoft Building e наследника на BuildingManager.
BusinesSoft Building има същата основна функция: количествени сметки, планиране и отчитане на строителни обекти, но добавя добавени много нови функции и се възползва от наличието на добър Интернет.
Подобренията са навсякъде. Модерен интерфейс, едновременна работа на много потребители, подобрен Гант график за изпълнение. 
Променен е начина на отчитане – отчитането пред инвеститора и вътрешната отчетност са разделени, за да може да следи в реално време изпълнението на проекта като време и разходи.
Обърнато е сериозно внимание на сигурността и данните вече не могат да бъдат изтрити, преместени или достъпени от потребители без права.
Системата вече няма да е статична от гледна точка на развитие – можете да очаквате постоянно подобрение и добавяне на нови функции, които вие ще получавате автоматично от нас.

Част от новостите са

- Всички данни за на едно място - норми и проекти
- Достъп от всякъде по всяко време
- Работа по интернет
- Многопотребителски достъп, едновременно в един проект
- Права за достъп
- Добавяне на нови функции
- График тип Ghant chart с връзки между задачите
- Автоматични нови версии
- Сигурност на данните – автоматичен архив
- Справки и анализи
- Няколко варианта на проект и сравняване с договор
- Категоризация и статуси на проекти
- Управление на оферти от подизпълнители
- Електронен архив на всички документи
- Вътрешна отчетност за управленски цели

Единна база данни

Всички данни са съхранени на едно място. Потребителите имат достъп до всички проекти, за които имат разрешения.
Стандартни норми както и вашите потребителски библиотеки са достъпни от всички потребители, за да може вашите проекти да са основани на едни и същи анализи.
Цялата документация по проекта, която прикачите, също е на разположение и може да бъде достъпена само от потребител в системата и така сте сигурни, че не може случайно да бъде изтрита.