# WorkFlow

До 3000 документа годишно

Многофирмена версия

Ръководство за работа

Версия склад 80% от 

стойността

Цена: 189 евро / без ДДС
Направи запитване
# WorkFlow

До 6000 документа годишно

Многофирмена версия

Ръководство за работа

Версия склад 80% от 

стойността

Цена: 249 евро / без ДДС
Направи запитване
# WorkFlow

До 10 000 документа годишно

Многофирмена версия

Ръководство за работа

Версия склад 80% от 

стойността

Цена: 299 евро / без ДДС
Направи запитване
# WorkFlow

Неограничен брой документи

Многофирмена версия

Ръководство за работа

Версия склад 80% от 

стойността

Цена: 399 евро / без ДДС
Направи запитване
# ТРЗ личен състав

Многофирмена версия

Ръководство за работа

Доплащане за всяко

лице + 4 Евро без ДДС

Цена: 80 евро / без ДДС
Направи запитване
# BuildingCloud

Облачна версия

Инсталация

Ръководство за работа

Месечна такса 

Цена: 35 евро / без ДДС
Направи запитване