Продукти

service-01
Счетоводство и производство

Чрез прамният продукт WokrFlow имате възможност да оптимизирате всички дейности във фирмата

service-01
Бюджет и бюджетни предприятия

WorkFlow предлага автоматична консолидация на данни от всички второстепенни разпоредители

service-01
Заплати и личен състав

HRManager е софтуер за водене на личен състав и заплати и е приложим за всички стандартни схеми на заплащане

service-01
Строителство

BuildingCloud е облачен софтуер, с който управлявате сторителните процеси и организацията на труда в реално време

service-01
ERP

WorkStream.Construction е интегрирана ERP система от висок клас за управление на малки и големи строителни предприятия

service-01
ERP

WorkStream.Production е интегрирана ERP система от висок клас за управление на производствени предприятия с процесно производство

service-01
Автогари

BusTickets обезпечава продажбата на автобусни билети, разплащането с фирми превозвачи, контрола на касите в реално време

service-01
GDPR

RimGDPR Ви помага да избегнете нарушения на закона и да използвате по оптимален начин данните, които обработвате