Автогари

 

Програмният продукт BusTickets е специализиран софтуер за продажба на автобусни билети, изцяло насочен към нуждите на автогари и фирми, които се занимават с автобусни превози. Целта на нашата програмата е максимално улеснение на касиерите при издаването на билети и отчитане на курсове. С програмата можете да правите сторно, да издавате фактури, кредитни известия, като по този начин обхващате всички дейности свързани с обслужването на клиенти и превозвачи. 

Програмата е с лесен интуитивен интерфейс и работата с него гарантира бързо обслужване на клиенти и превозвачи. Работи в мрежа и позволява едновременна работа на неограничен брой потребители от различни физически локации. С BusTickets не съществува възможността за допускане на грешки от типа дублиране на място, двойно отчитане на курс и др. Програмата предлага връзка с онлайн платформи за продажба на билети. 

 

 • Продажба билети с избор на място, ако това отговаря на политиката на фирмата;
 • Запазване на място без предварително заплащане, ако това отговаря на политиката на фирмата;
 • Едновременно пресмятане на процент комисионна и секторно право в момента на отчитане на курса;
 • Бързо и лесно добавяне и спиране на места от и за продажба;
 • Отпечатаният билети е фискален бон, който съдържа данни за името на превозвача, направлението, спирката, дата и час на потегляне, сектор, уникален номер на продажбата, касата от която е издаден билета и имената на касиера, QR код и всички необходими законови реквизити; 
 • Продажба на билети едновременно от много каси, разположени в различни градове;
 • Неограничен брой потребители;
 • Продажба на двупосочни билети; 
 • Въвеждане на неограничен брой направления и спирки;
 • Автоматично калкулиране на много видове отстъпки за различните превозвачи;
 • Възможност за въвеждане на отстъпките в процентно или стойностно отношение;
 • Tickets е свързана с онлайн базирани справки, които се моделират по изискване на клиента;
 • Свързване на програмата с електронно табло за разписание;
 • Продажба на международни билети. Въвеждане на данни за пътника. Според изискванията по Наредба 18 на международните билети трябва да се отпечатват имената на пътника.

 

 • онлайн базирани справки с достъп от всяко мобилно устройство;
 • създадени са няколко основни справки, като при внедряване на програмата се изработват допълнителни справки, според потребилските изисквания;
 • поименен списък на пътниците;
 • експорт на справките в ексел.

 

 

 

Изтегли демо версия

За да изтеглите демо версия на продукт "Автогари", попълните формата.