Автогари

 

Програмен продукт BusTickets е специализиран софтуер за продажба на автобусни билети, изцяло насочен към нуждите на автогари и фирми, които се занимават с автобусни превози. Целта на нашата програмата е максимално улеснение на касиерите при издаването на билети и отчитане на курсове. С програмата можете да правите сторно, да издавате фактури, кредитни известия, като по този начин обхващате всички дейности свързани с обслужването на клиенти и превозвачи.

Програмата е с лесен интуитивен интерфейс и работата с него гарантира бързо обслужване на клиенти и превозвачи. Работи в мрежа и позволява едновременна работа на неограничен брой потребители от различни физически локации. С BusTickets не съществува възможността за допускане на грешки от типа дублиране на място, двойно отчитане на курс и др. Програмата предлага връзка с онлайн платформи за продажба на билети. 

Възможности на BusTickets:

Продажба билети с избор на място ако това отговаря на политиката на фирмата;

Запазване на място без предварително заплащане, ако това отговаря на политиката на фирмата;

Едновременно пресмятане на процент комисионна и секторно право в момента на отчитане на курса;

Бързо и лесно добавяне и спиране на места от и за продажба;

Отпечатаният билети е фискален бон, който съдържа данни за името на превозвача, направлението, спирката, дата и час на потегляне, сектор, уникален номер на продажбата, касата от която е издаден билета и имената на касиера, QR код и всички необходими законови реквизити; 

Продажба на билети едновременно от много каси, разположени в различни градове;

Неограничен брой потребители

Продажба на двупосочни билети; 

Въвеждане на неограничен брой направления и спирки;

Автоматично калкулиране на много видове отстъпки за различните превозвачи;

Възможност за въвеждане на отстъпките в процентно или стойностно отношение;

Богат избор на справки;

Tickets е свързана с онлайн базирани справки, които се моделират по изискване на клиента;

Свързване на програмата с електронно табло за разписание;

Продажба на международни билети;

Въвеждане на данни за пътника.

*Според изискванията по Наредба 18 на международните билети трябва да се отпечатват имената на пътника. Програмата може да извади списък с пътниците.

Изтегли демо версия

За да изтеглите демо версия на продукт "Автогари", попълните формата.