Поддръжка

Годишната поддръжка на софтуерите на Rimsoft се уточнява с подписване на договор, в който имате избор от няколко нива на обслужване. Според избраното от Вас ниво, услугите по поддръжка на софтуера са различни.

Навременната помощ от нашите служители се осъществява чрез програми за отдалечен достъп. Те ще Ви помогнат за инсталацията, ако нямате такава програма.