Ваучерната схема, която ще подпомага внедряване на цифрови технологии в предприятията, постигайки първо и второ ниво „Компютризация“ и „Свързаност“ на дигитализация на МСП, мерки за осигуряване на киберсигурност.

Прочети повече

Микро, малките и средни предприятия вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. Срокът за подаване на проектите е до 21.09.2022 г.

Прочети повече

В мрежата може да откриете много софтуери, които се наричат безплатни и за които не се налага да отделяте средства. В същото време не попадате под ударите на закона, че ползвате нелегално програмните продукти.

Прочети повече

Внедряването на ERP система цели решаването на бизнес проблеми и за това е от изключителна важност поставянето на ясен план за въвеждане. При внедряването на нова система от висок клас, съществено влияние оказват

Прочети повече