Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА RIMSOFT.BG

Настоящите условия за ползване на уеб сайта rimsoft.bg, собственост на Римсофт-7 Е00Д, се отнасят за всеки един посетител. Възможно е, освен тези общи условия да има и други, които задължително се упоменават на страниците на уеб сайта.

ФИРМЕНИ ДАННИ

"Римсофт-7" ЕООД, BG200006788, Плевен, ул. Ниш 5, представлявано от Румен Йочев.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Услуга е право на използване на демо версии или безплатни версии на всички програмни продукти, качени на уеб сайта rimsoft.bg. В някои случаи, Услугата е право, което е срочно и неизключително

Програмен продукт е специлизиран софтуерен продукт (компютърна програма), която се разпространява и/или създадена от Римсофт-7 ЕООД.

Клиент е всяко лице, което е придобило правото да ползва Услугата, съгласявайки се и приемайки настоящите Общи условия. 

Потребител е всяко лице, което в качеството си на клиент или от името на клиент има право да ползва Услугата.

Не е потребител по смисъла на тези Общи условия лице, което единствено осъществява достъп до Уебсайта или ползва по друг начин публичното съдържание на Уебсайта.

"Потребител" по смисъла на тези Общи условия няма значението, което му придава Законът за защита на потребителите.

Клиентски профил е съвкупност от всички данни, въз основа на които клиентът може да бъде идентифициран за целите на установените по повод ползването на Услугата отношения. Клиентските данни включват данните, които клиентът е предоставил и попълнил за себе си във всеки един програмен продукт, предоставян от rimsoft.bg и при регистрация за ползване на Услугата.

Потребителски профил e съвкупността от данни (име, телефонен номер и имейл), чрез които се извършва идентификация на потребителя и се удостоверява правото му да ползва Услугата.

Публично съдържание на Уебсайта е всяка налична на Уебсайта информация, включително текст или графични изображения, както и други данни, софтуер, аудио и видео материали, достъпът до които не е ограничен от администратора на Уебсайта.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИТЕ

Предоставяните Услуги и продукти са част от предмета на търговската дейност на Римсофт-7 ЕООД, а именно търговия с програмни продукти, поддръжка, счетоводни услуги.

Приложението и предназначението на rimsoft.bg е да служи като платформа за представяне и установяване на отношения с клиенти, във връзка с предоставяне за ползване на Услугите и Продуктите от Римсофт-7 ЕООД. 

Публичното съдържанието на уебсайта, включително demo версиите имат спомагателен и представителен (рекламен) характер, а именно: за представяне, обяснение, разясняване на естеството, характеристиките и функционалностите на предлаганите Продукти и Услуги. 

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

След постъпило плащане за внедряване на програмен продукт от клиент, Римсофт-7 отстъпва на Потребителя ограничено и неизключително право да ползва Продукта за уговорения срок. Отстъпеното право на ползване е неизключително, като Римсофт-7 си запазва всички права върху Продукта. Продуктът не се продава (дори когато такава формулировка присъства в рекламни материали, писма, съобщения, документи, публични оферти и покани), а само се отстъпва неизключително право на ползване, т.е. лицензия. С отстъпеното право на ползване се разрешава на Потребителя да инсталира Продукта на брой компютри, съответстващи на броя платени лицензи. Програмните продукти, предлагани от Римсофт-7 ЕООД може да работят в мрежа, като и в този случай компютрите са равни на лицензите. Клиентите, ползващи програмните продукти на Римсофт-7 ЕООД, нямат право да прехвърлят правата си за работа на трети лица, без изричното писмено съгласие на Римсофт-7 ЕООД. Потребителите нямат право да предоставят Продуктите или части от него на трети лица или да им предоставят ползването им.

Потребителите нямат право да изследват, декомпилират и деасемблират програмните продукти или да правят опити за това. Забраната се отнася за каквато и да е част от софтуера.

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ

Ползването на демо-версии е безплатно. Всяка демо версия качена в сайта rimsoft.bg е последната актуална версия на програмния продукт, в която са ограничени някои възможности в настройките. Задължително условие за изтегляне на demo версия е електронно заявление, в което Клиентът предоставя име, телефон за контакт и имейл адрес. Чрез тази заявка Клиентът декларира, че се е запознал и приема настоящите Общи условия и Политиката за поверителност. Служителите на Римсофт-7 ЕООД оказват съдействие при инсталация на демо версията, кратко обучение за работа в онлайн среда или в офис на фирмата. Градовете и адресите са изброени в меню Контакти.

Някои демо версии имат тестов период в рамките на 30 дни от изтеглянето им от rimsoft.bg. Безплатната версия на WorkFlow имате възможност да ползвате постоянно, но с ограничение в броя създадени документи на годишна база - 120. След изтичането на тестовия период, демо версиите на програмите се деинсталират. Има възможност да се архивирате информацията, с която в тестовия програмен продукт и след време да я използвате отново при работа с него. Ако Потребителят желае да продължи ползването на програмния продукт и след изтичане тестовия период, за който му е отстъпено правото на ползване, се пристъпва към заплащане на софтуера и/или подписване на договор за абонамент.

Всички подробности са описани в страницата на всеки Продукт.

УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Всички текстове, изображения и друга информация, публикувани на rimsoft.bg, са собственост Римсофт-7 Е00Д и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права, както и всички нормативни актове.

Използването на информация от rimsoft.bg чрез RSS канал е разрешено в случай, че това не нанася вреди на Римсофт-7 Е00Д и ясно бъде посочено с име на сайта и линк към него, от който е взет материала.

Римсофт-7 Е00Д си запазва правото по всяко време да прекрати предоставянето на материали чрез RSS канал, без да е необходимо предварително известие.

С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни (имена, телефон за контакт, e-mail адрес) за целите на директния маркетинг и се съгласява да получава рекламни съобщения от Римсофт-7 Е00Д. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Римсофт-7 Е00Д чрез формата за контакт.

ИНСТАЛИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Препоръчително е инсталирането на Програмните продукти да се извършва от специалист на Римсофт-7 ЕООД. Това е безплатна услуга и по подразбиране се включва автоматично, когато Потребителя заяви демо версия и/или закупи лиценз.

ЦЕНИ

Всички посочени цени в сайта са БЕЗ включен ДДС. Те подлежат на промяна по всяко едно време от страна на Римсофт-7 Е00Д, без известяване на потребителите на сайта.