Заплати и личен състав

HRManager е софтуер за водене на личен състав и заплати. Отличните свойства и функции са плод на над 30 годишен труд и неспирно надграждане. С HRM си гарантирате, че всички законови промени ще са отразени на време. Внимателно изследваме потребностите на всеки наш клиент и ги добаваме като опции в програмата. Може да разчитате на нови версии няколко пъти в годината, а консултантите ни са неотлъчно до всеки наш клиент. С инсталацията получавате пълните възможности на софтуера, без да се налага да заплащате допълнителни модули. HRM е интегрирана система за управление на заплати и личен състав. Служи за автоматизация на процеса по изчисляване на трудовите и допълнителните възнаграждения /граждански договори, втори трудов договор, участия в проекти и др./. Поддържа лични досиета с много подробна информация за лицата, където може да проследите цялата история на служителите. В HRM са създадени разнообразни базисни справки, които покриват изискванията на всеки ТРЗ служител и счетоводител. HRM е многофирмена програма без ограничения в броя създадени бази данни. Работи в локална мрежа. 

 

 

 • Дървовидна структура на персонала, организирана по дейности;
 • Визуализация на подробни данни за цялата фирма, избрани отдели или лица;
 • Визуализация на фиш с всички данни, касаещи служителя и работодателя;
 • Генериране на разплащателна ведомост и няколко вида рекапитулации.

 

 

 • Настройка на кодовете;
 • Автоматично генериране на ведомост за следващ месец;
 • Възможност за групово задаване на начисления и удръжки на всички или група имена;
 • Автоматично изчисляване на корекци след приключил период;
 • Автоматично извеждане на дневник за болнични листове;
 • Автоматично генериране на Форма 76;
 • Генериране на всички нормативно изискуеми справки и декларации за отчитане пред НАП;
 • Създаване на неограничен брой документи по зададен от клиента шаблон;
 • Автоматично преизчисляване на ДОД;
 • Автоматично генериране на файл за масово плащане към различни банки;
 • Изпращане на електронни фишове;
 • Автоматизация при създаване на договори, декларации, платежни нареждания;
 • Създаване и поддържане на номенклатура на длъжностите;
 • Архивиране и възстановяване. Системата има механизъм за ръчно архивиране и възстановяване;
 • Автоматично осчетоводяване. Динамична връзка с WorkFlow.

 

 • Експорт в текстов, ексел или ПДФ формат;
 • Автоматичен импорт на данни за лицата в досиетата им;
 • Импорт на данни от други програми.

 

 

 

 

 • Извеждане на оборотна ведомост по номенклатура за желан период от време;
 • Статистика - тримесечие и годишна;
 • Следене на годишен полагаем отпуск;
 • Компенсируем отпуск;
 • По кодове;
 • Справки по чл. 73, ал.1 и ал.6.;
 • Платежни нареждания;
 • Генериране на потребителски справки;
 • Богат избор от филтри за търсене.

 

 

Програмният продукт HRM служи за управление на човешките ресурси и е подходящ както за частният сектор, така и за бюджетните предприятия. HRM предлага висока степен на автоматизация и максимално улеснява процеса по начисляване на трудовите възнаграждения. Работата с HRM спестява ценно време и усилия на ТРЗ служителите. С всяка нова версия добавяме стойност към продукта. При закупуването на програмата получавате 6 месечен гратисен период, през който не се начислява абонамент.

 

Изтегли демо версия

За да изтеглите демо версия на продукт "Заплати и личен състав", попълните формата.