ERP

WorkStream.Production е интегрирана ERP система от висок клас за управление на производствени предприятия с процесно производство. То може да бъде серийно или уникално – всяка поръчка е различна.

Резултат е от 20 годишен опит и използването на новите технологии и променя начина, по който една софтуерна система подпомага управлението на Вашето предприятие, чрез използването на процесен подход.

За Вас това означава:

  • Дългосрочна приложимост: възможност да настроим системата според промените във вашия бизнес, за да може тя да расте и да се променя заедно с вас.
  • Контрол върху процесите и анализ: във всеки един момент знаете каква част от процеса е завършена и за колко време
  • Намалена администрация: работи се със задачи с ясни отговорници, а не само с функции

WorkStream не е универсална ERP система, а е предназначена само за процесни производства. Така можете да очаквате, че системата ще отговаря изцяло на спецификата на Вашия бизнес, без компромиси.

Ако използвате WorkStream, то ви трябва единствено CAD система и евентуално CRM. Всички останали функции са предмет на нашата система и са направени по начин, който да отговаря на спецификата на производството. 

Изтегли демо версия

За да изтеглите демо версия на продукт "ERP", попълните формата.